• چراغعلی جهانبخشی خریدار کلیه A+
  • متولد 1354 از استان اصفهان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات نیازمند فوری کلیه هستم . لطفا فروشنده آزمایشات لازم سلامت را به همراه داشته باشد
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه