• محمدرضا بادكوبه ئي خریدار کلیه A+
  • متولد 1345 از استان مازندران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات نياز به پيوند كليه دارم لطفا فروشنده تماس بگيرد
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه