• جمال مهربانی خریدار کلیه A-
  • متولد 1364 از استان کردستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیە با گروە خونی A- میباشم لطفا فروشنده تماس حاصل فرمایید باتشکر
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه