• فرهاد پاشایی فروشنده کلیه B
  • متولد 1366 از استان آذربایجان غربی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات کلیه با گروه خونیBمثبت بفروش می‌رسد با تمام آزمایشات اعم از hla،خون،سونوگرافی، در صورت تمایل آزمایشات به واتساپ شما فرستاده میشه شماره تماس صفر نهصدو سی و هفت نهصد و سی و هفت چهل و نه هفده
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه