• حسین مددی خریدار کلیه A-
  • متولد 1352 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار فوری کلیه Aمنفی با قیمت توافقی هستم خیلی فوری فوری
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه