• علی فروشنده کلیه A
  • متولد 1356 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات به علت مشکلات مالی،فوری فوری.فوری.فورری فروشی .اهل دودومشروبات الکی نیستم وعجله دارم زبر قیمت.هر کجاهم لازم باشه میام
    قیمت توافقی

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه