• نیما فروشنده کلیه O+
 • متولد 1367 از استان یزد
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات سلام فروشنده هستم کسی خواست در خدمتم صحیح سالم
  صفر نهصدو سیزده صفر چهل ودوهفتادویک هفتادوشش
  تماس بگیرین وات

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه