• شکیب خریدار کلیه A
  • متولد 1390 از استان آذربایجان شرقی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات لطفا با دقت بخونید. خریدار کلیه زیر سی سال گروه خونی آمثبت ومنفی اومثبت ومنفی آقاباشه برای بچه میخوایم شهر تبریز هستیم فروشنده واقعی آزمایش hliبفرسته واتس آپ هم هستم همین شماره صفر نهصدوچهارده سیصدونه نودوسه سی محل عمل ارومیه هزینه کرایه و اسکان و آزمایشات به عهده بنده هست فقط و فقط اگر آزمایش اچ ال آی داشتین در غیر این صورت به هیچ وجه تماس نگیریدددددددد
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه