• خندانی خریدار کلیه O+
 • متولد 1360 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات با سلام
  نیازمند کلیه با گروه خونی o+
  با توجه به اینکه عمل پیوند در خارج از کشور صورت می گیرد لطفا فقط کسانی تماس بگیرند که مشکل یا منع قانونی با خروج از ایران را نداشته باشند.
  تماس یا پیام در واتساپ با (صفر) (نهصد و سی و نه ) (صد و سی و پنج ) (صفر ) (دویست و سی و چهار)

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه