• دهقان خریدار کلیه A
  • متولد 1346 از استان فارس
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام،در صورت آزمایش اچ ال ای آن را در واتسپ ارسال کنید، قیمت را پیشنهاد دهید قیمت پیشنهادی از بنده نخواهید اگر برای ما مناسب بود مراحل طی می‌شود.صفر نُصدو ‌دوازده هشتصدو پنجاه و یک هشتادو چهار پنجاه و شش
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه