• بهزاد فروشنده کلیه O+
  • متولد 1366 از استان اصفهان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات باسلام ازمایش رو انجام دادم رضاینامه محضری روهم گرفنم سنگرافیهم گرفتم کلیه هام سالم هر شهریم نیاز باشه میام فقط بدهکارم عجله دارم اهل دودودم هم نیستم صفر نوهصدوشانزده نوهصدوهفتادسی نه پنجاه نه
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه