• زهراشبانی عراقی فروشنده کلیه A-
  • متولد 1348 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات کلیه ها سالم هستند چون شش ماه یکبار ی سونو گرافی میکنم به علت مشکل مالی فوری فروشی
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه