• شاهمیری خریدار کلیه B+
  • متولد 1373 از استان اصفهان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات متقاضی کلیه bمثبت ،فقط اگه hlaداری بفرست واتساپ در ضمن اصفهان بتونی بیای برای پیوند رضایت نامه هم داشته باشی
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه