• سرورابراهیمی خریدار کلیه O+
  • متولد 1382 از استان کردستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیه oمثبت فروشنده واقعی تماس بگیره قیمت توافقی
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه