• مهدی فریدی خریدار کلیه O-
  • متولد 1356 از استان کرمانشاه
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات متقاضی کلیه با گروه خونی O منفی یا مثبت، لطفا جواب HLA رو به واتساب بنده بفرستید
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه