• امید رضوان پور فروشنده کلیه O
 • متولد 1364 از استان اصفهان
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات به علت مشکلات مالی،،
  لطفا
  پیام بدهید به شماره نهصدو پانزده،چهارصد و چهار،نودونه،شصت و نه
  مدارک hla و سونو،چکاب موجود است

  لطفا پیامک

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه