• فرهاد‌قریه لوی سردرود. خریدار کلیه O
  • متولد 1356 از استان آذربایجان شرقی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار یک عدد کلیه + سالم هستم دوستان اهدا کننده تمامی آزمایشات مربوطه رو از جمله اچ ال ای و سونو و...برام از واتساپ که همین شماره هست بفرستید تا نشان پزشک مربوطه بدم اگر آزمایشات مربوطه با ساختار بدنی من سازگار بودند مراحل بعدی را طی کنیم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه