• امیرحسین خریدار کلیه A-
 • متولد 1372 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات خریدار کلیه
  -A+ -A- +O+ -O+

  صد و‌ پنجاه میلیون یا نهایتا با همه هزینه های آزمایشها و عمل جراحی در مجموع دویست میلیون بیشتر نمیتونم‌ بدم سوال نفرمائید حالا اگه آزمایش HLA بخوره‌ بازم‌ ب توافق‌ میرسیم
  هزینه به حساب انجمن پرداخت میکنم و بعد از عمل برای اهدا کننده قابل دریافت میباشد
  سن زیر سی و پنج سال( فقط آقا )
  شماره تماس صفر نهصد نود صفر پنجاه چهل پنجاه و شش
  فقط فقط افراد داری آزمایش HLA تماس بگیرند لطفا

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه