• علی فروشنده کلیه B
  • متولد 1366 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام فروش کلیه ونیمی ازکبدگروه خونی b+اهل هیچ دودودم نیستم سالم سالم خریدار واقعی تماس بگیره فوری فوری به پولش شدید نیازدارم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه