• هاجر حیدری خریدار کلیه A
  • متولد 1360 از استان اصفهان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار فروری و سریع کلیه a+با قیمت منطقی و خوب هستم.
    لطفا hla بفرستین.

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه