• علی فروشنده کلیه O
  • متولد 1370 از استان قزوین
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروش کلیه گروه خونی oمثبت قیمت نیاز ب پول شدیدا
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه