• سعید فولادی فروشنده کلیه A
  • متولد 1376 از استان سیستان و بلوچستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات زهدان سکونت دارم سالمم هیچ بیماری ندارم و با خریدار به توافق میرسیم پس نگران نباشید فقط تماس بگیرید، و هنوز هیچ آزمایشی انجام نشده؛؛؛؛
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه