• پوریا زکی پور خریدار کلیه B
  • متولد 1374 از استان اصفهان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیه B مثبت هستم با قیمت توافقی *فروشنده کلیه حتما از شهر اصفهان باشن از سایر شهرها شرایط پذیرش ندارم* ترجیحا سن پایین و به همراه آزمایشات بروز و مدارک کامل باشید در صورت توافق زیر نظر انجمن کلیه اصفهان با شما فروشنده گرامی قرارداد بسته خواهد شد.
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه