• بابک مقدم فروشنده کلیه A
  • متولد 1364 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فوری فروشی با آزمایش های HLA-A-B-DRB-DQB-PCR.نداشتن هیچ گونه بیماری..قیمت دویست میلیون تومان
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه