• قاسمی فروشنده کلیه A
 • متولد 1365 از استان قم
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات فروش کلیه‌. فوری
  با شماره صفر نهصدو نوزده هشتصدوپنجاه وسه سی و دو یازده تماس بگیرید ممنون
  قیمت توافقی
  Hla موجود است

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه