• پویا‌پورفولادچی خریدار کلیه AB
 • متولد 1362 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات نیاز مند کلیه AB+ و‌ یا B+
  تماس تلفنی پاسخگو نیستم لطفا درصورت داشتن آزمایش HlA واتساپ بفرستید
  لازم به توضیح است توان هدیه ما حداکثرسی صد و‌پنجاه م می باشد. که بر اساس قانون انجمن بعد از انجام عمل پرداخت می گردد و هیچ گونه هزینه ای قبل از آن تحت هیچ عنوانی پرداخت نمی گردد.

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه