• احمد فروشنده کلیه O
 • متولد 1367 از استان هرمزگان
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات سلام
  آقای ساله سالم ،بدون بیماری زمینه ای، آزمایشات چکاپ کامل انجام شده
  سونوگرافی و آزمایش HLA انجام دادم
  هرکس خواست آزمایشات براش بفرستم پیام بده تو واتساپ
  قیمت پونصد میلیون تومان

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه