• بهروز خریدار کلیه B
  • متولد 1390 از استان همدان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدارکلیهb+هستم زیرسی سال لطفاکسی که ازمایش داره ورضایت نامه تماس بگیره.قیمتشم توافق میکنیم بعدازخوردن اچ ال ای
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه