• عباس فروشنده کلیه A
  • متولد 1370 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات کلیه و مغز استخوان و قسمتی از کبد با گروه خونی آ مثبت بدون هیچ بیماری و مصرف مشروبات و دخانیات دارای آزمایش اچ ال ای از آزمایشگاه یکتای تهران و سونو گرافی از کلیه ها انشاالله بتونم با عضوی از خودم یک نفر رو نجات بدم و مبلغی که توافق میشه گره گشای زندگی من انشاالله که خداوند یاور همه ما باشه شهرستان هم میام شماره ی بنده
    نهصدو سی و هشت سی و هشت سی و هشت پانصد و پنجاه و هشت

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه