• میرمحمد رحمان پناه خریدار کلیه B
  • متولد 1347 از استان آذربایجان شرقی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام
    ساله دیالیز میشم . یه دختر بچه کوچیک دارم. سرپرست خانواده هستم.بخاطر شرایطم زندگی برایم سخت شده،نیازمند کمکتان هستم.

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه