• امحمودی فروشنده کلیه B
 • متولد 1373 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات فروش کلیه B+ آزمایش hla موجوده لطفاکسانی ک خریدارهستند ازطریق روبیکا به این شماره پیام بدن تاآزمایش روبفرستم.. صفر نهصدو نودو یک هفتادو سه هشتاد هفتصدو چهل و هفت

  A* صفر دو
  A*سی
  B*صفرهفت
  B*هجده
  DQB*صفر دو
  DQB*صفرشش
  DRB*صفرهفت
  DRB*پانزده
  DRB چهار
  DRBپنج
  لطفا بااین شماره تماس بگیرید صفر نهصدو سی و شش چهل و نه هشتاد ششصد و پنجاه و پنج

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه