• مصطفی خرم شاد فروشنده کلیه O
  • متولد 1369 از استان فارس
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروش کلیه o مثبت ترجیا شیراز یا تهران باشه تمام هزینه با خریدار محترم به دلیل نیاز مالی شدید مجبور به فروش هستم اگه مغز استخوان هم نیاز باشه میدم ممنون
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه