• خریدار کلیه خریدار کلیه A
 • متولد 1353 از استان آذربایجان شرقی
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات با سلام .خریدار کلیه با گروه خونی A.
  فروشنده محترم از آذربایجان باشند.
  حتما آزمایش اچ ال ای را در واتساپ به شماره صفر-نهصدوسه- پانصدوهشتادونه- هشتادو شش- هشتادویک، در ساعات اداری ارسال کنید.
  لطفا تماس نگیرید.
  اگه آزمایشات اوکی بود خودم تماس میگیرم.
  با سپاس

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه