• وحید فروشنده کلیه A
  • متولد 1369 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام.. کلیه سالم A+ فروشی هیچ وقت تا به حال بستری یا مریض نشدم.
    قیمت = صدو هشتاد میلیون

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه