• اکبر عزیزمحمدی خریدار کلیه A
 • متولد 1349 از استان مرکزی
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات سن خریدار سال
  خریدار کلیه A مثبت هستم، با قیمت توافقی،
  سن زیر سال، به همراه آزمایشات به روز و آزمایش HLA و مدارک کامل.
  در صورت توافق، زیر نظر انجمن کلیه اراک قرارداد بسته خواهد شد.
  شماره تماس

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه