• میلاد حیاتی فروشنده کلیه A
  • متولد 1374 از استان خراسان رضوی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام بیست و شیش ساله هستم ورزشکار در صورت پیدا شدن خریدار تمام آزمایشات لازم رو انجام میدم
    قیمت منطقی هم به توافق میرسم صفر نهصد و پانزده هشتصد و هشتاد و هشت شصت و هفت شونزده

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه