• شهروز شیری لعل آبادی فروشنده کلیه A
  • متولد 1363 از استان مرکزی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروش کلیه: A+ سالم باقیمت خیلی مناسب خریدارواقعی تماس بگیره.شماره تماس شیری
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه