• افسانه شلالوند خریدار کلیه B
 • متولد 1346 از استان لرستان
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات سلام
  خریدار کلیه ب مثبت
  لطفا اگ آزمایش hla دارین واتساپ بفرستین.سن فقط زیر سی سال و مرد. بااین شماره تماس بگیرین
  صفر نهصد وسی ونه چهارصدسی وسه سی وهفت چهل و هفت

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه