• فرزاد عبدی/09375212191 فروشنده کلیه B
 • متولد 1370 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات فروشنده کلیه b+
  ازمایش hla و تمامی ازمایشات انجام شد
  رضایتنامه دارم
  قیمت دویست و سی
  صفرنهصدوسیوهفت پانصدوبیستویک
  بیستویک نودویک
  فقط به این شماره پیام بدین تاکید میکنم این شماره

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه