• فرزاد عبدی/09375212191 فروشنده کلیه B
 • متولد 1370 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات فروشنده کلیه b+
  ازمایش hla دارم
  رضایتنامه دارم
  قیمت دویست
  صفرنهصدوسیوهفت پانصدوبیستویک
  بیستویک نودویک
  فقط به این شماره پیام بدین

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه