• یاسین 09191569949 خریدار کلیه B
  • متولد 1367 از استان مرکزی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خرید فوری کلیه B مثبت یا O مثبت
    لطفا آزمایش HLA، سونوگرافی و سایر آزمایش ها رو واتساپ کنید اگر مطابقت داشت تماس میگیرم شماره واتساپ صفر نهصد و نوزده صد و پنجاه و شش نود و نه چهل و نه

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه