• کوثر میرزایی خریدار کلیه O
  • متولد 1360 از استان آذربایجان غربی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات به یک کلیه با گروه خونی o+ یا o- نیازمندیم
    قیمت دویست میلیون

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه