• میلاد کریمی خریدار کلیه O
 • متولد 1353 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات نیازمند فوری به کلیه o+
  تمام ازمایشات مربوط به کلیه از جمله hla و سونو و ... انجام داده باشه
  فروشنده با شماره زیر تماس بگیرد
  قیمت هم توافقی هستش

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه