• سید جوادطباطبایی خریدار کلیه O
  • متولد 1364 از استان آذربایجان شرقی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیه باگروه خونی o+
    فروشندگان عزیز میتوانید باشماره تلفن هم تماس یا پیام بفرمایید

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه