• م کرمی فروشنده کلیه B
  • متولد 1366 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام خانمی هستم سی وچهارساله ازتهران گروه خونی‌ b+هست‌ تمام آزمایشات‌ وسونوگرافی‌ انجام دادم‌ آزمایش اچ ال ای هم دارم موردتاییدپزشک برای اهدامشکلی ندارم‌ سالم‌ هستم شماره تماس بنده‌ صفرنهصدوسی ونه هشتصدوشصت دوچهل وشش‌ نودچهارخواهش میکنم‌ خریدارواقعی تماس بگیره‌ ممنونم‌ لطفا فقط باشماره ای که اینجانوشتم‌ پیام یاتماس بگیریدپاسخ‌ گوهستم فروش فوری فوری
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه