• مجید فروشنده کلیه B
  • متولد 1367 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروش فوری و ضروری
    بدون بیماری وسالم ورزشکاری اهل دود هم نیستم قیمت پونصد م لازم دارم شدید

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه