• سید مسعود رضایی فروشنده کلیه AB
  • متولد 1360 از استان سمنان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام فروشنده کلیه و کبدم می‌باشم گروه خونی abمثبت سالم همه ازمایشامم سالم بوده و مدارکش موجود میباشد
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه