• حسین افتخاری فروشنده کلیه AB
  • متولد 1351 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام بدون بیماری خاص و مشکل فروشنده میباشم گروه خونی ABمثبت
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه