• افسانه فروشنده کلیه B
  • متولد 1372 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات اچ ال دارم سلام گروه خونی. A+. سالم سالم فروش فوری نیاز شدید ب پول خریدار واقعی تماس یا پیامک بزند
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه