• صادق گهرشناسان خریدار کلیه O
  • متولد 1360 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات نیازمند کلیه با گروه خونی o+
    ترجیحا از آقا و از نظر جسمی کاملا سالم

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه